Digitale Technieken

Digitale TechniekenDe computer is niet meer weg te denken uit onze samenleving en ook voor het rioolbeheer kan hier steeds meer gebruik van gemaakt worden. Computers kunnen door gebruik van de juiste bestanden heel snel  berekenen wat er aan de hand is met het riool. Daar kan een schriftelijke rapportage niet tegenop.

Digitale Foto’s

Wij zijn er trots op, dat wij het eerste inspectiebedrijf in Nederland waren, die de digitale fototechniek in het rioolgebeuren toepasten. Al sinds begin 1992 hebben wij deze manier van foto’s maken in ons programma. Eerst was het nog niet zo gemakkelijk om een scherpe foto te kunnen leveren, maar naarmate de computertechniek vorderde, verbeterde de kwaliteit aanmerkelijk. Tegenwoordig maakt vrijwel elk inspectiebedrijf gebruik van deze techniek.

Van den Akker C.I.S. staat niet stil. Naast de toepassing van videoclips, waarover u hieronder meer kunt lezen, zijn de foto’s tegenwoordig van een zodanige kwaliteit dat ze niet meer te onderscheiden zijn van analoge foto’s.

Uiteraard is het ook mogelijk om prints te maken van de foto’s, maar heden ten dage wordt het niet meer zo vaak vereist. Nu levert men de foto’s digitaal aan, zodat ze met behulp van de aanwezige beheersoftware of anderzijds direct zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Digitale Video’s

Digitale video is al lang geen toekomst meer. Het is ten opzichte van de verouderde videoband veel sneller toegankelijk en de beeldkwaliteit is ook beter. Wij waren het eerst in Nederland met het toepassen van digitale foto’s, en ook met het toepassen van digitale video.

Als er een toestandsaspect wordt waargenomen waarbij een foto niet de gevraagde duidelijkheid brengt dan kunt u direct de digitale video starten en op die manier de totale uitgevoerde inspectie op uw monitor bekijken.

Veel softwarepakketten die speciaal voor rioleringbeheer zijn geschreven zullen overigens automatisch de videobeelden importeren zodat extra opstarten van deze beelden al niet meer nodig is. Zo kunt u sneller dan ooit uw conclusies trekken.

De digitale video zal u meer en beter duidelijkheid verschaffen van de geconstateerde toestandsaspecten daar waar een foto niet voldoet. U moet hier denken aan bijvoorbeeld een druppende of stromende infiltratie. Op een foto zal die druppel zelden zichtbaar zijn, maar op de videobeelden is het alsof u zelf bij de inspectie bent. En het is bovendien veel sneller te benaderen.

Reeds geruime tijd worden er behalve overzichts- en detailfoto’s van een streng ook digitale videobeelden geproduceerd waardoor u een nog betere indruk krijgt van de stand van zaken in het riool.