Mensinspectie

Mensinspectie

Zoals hier uitgevoerd is dus geen veilige en juiste manier.

Mensinspectie is voor u wellicht een vreemd woord maar een ieder die zich in de rioleringsonderwereld begeeft weet wat er mee bedoeld wordt. Het gaat hier eigenlijk alleen maar om het inspecteren van riolering door middel van mensen zonder gebruik te maken van op afstand bestuurbare camera’s.

Meestal is deze soort van inspectie nodig in riolering die ernstig vervuild is of een dergelijk grote diameter heeft dat een camera waarschijnlijk niet alles zou kunnen waarnemen. Natuurlijk behoren bij deze techniek de grootst mogelijke veiligheidsmaatregelen.

Ons bedrijf beschikt over een speciaal ingericht voertuig waarin zowel beschermende kleding als ook ademluchtapparatuur aanwezig is. Deze werkzaamheden geschieden altijd volgens de geldende voorschriften en worden dan ook uitgevoerd door meerdere mensen zodat direct ingegrepen kan worden als dit nodig mocht zijn.