Schade aspecten

In februar 2004 is er een nieuwe normering gekomen voor het classificeren van toestandsaspecten in riolering, de EN13508-2. Voor de Nederlandse markt is deze norm bewerkt door een commissie onder voorzitterschap van stichting Rioned. In deze commissie heeft ook v.d. Akker BV cleaning & inspection services plaats genomen. Via deze werkgroep is de vernieuwde Nederlandse norm NEN3399 (2004) ontstaan. Hieronder geven wij een groot aantal van de toestandsaspecten weer met hun benaming en een bijbehorende foto.

Materiaal

Deformatie Scheuren Breuk / Instorting
BAA Deformatie BAB Scheuren BAC Breuk / Instorting
Def. Bakstenen / Metselwerk Ontbrekende metselspecie Oppervlakteschade mechanisch
BAD Def. Bakstenen / Metselwerk BAE Ontbrekende metselspecie BAF Oppervlakteschade mechanisch
Oppervlakteschade (Bio)chemisch Instekende Inlaat Defectieve aansluiting
BAF Oppervlakteschade (Bio)chemisch BAG Instekende Inlaat BAH Defectieve aansluiting
Inhangend afdichtingsmateriaal: Rubberring Inhangend afdichtingsmateriaal: Voegmateriaal Verplaatste Verbinding: Axiaal
BAI Inhangend afdichtingsmateriaal: Rubberring BAI Inhangend afdichtingsmateriaal: Voegmateriaal BAJ Verplaatste Verbinding: Axiaal
Verplaatste Verbinding: Radiaal Verplaatste Verbinding: Hoekverdraaing Defectieve lining
BAJ Verplaatste Verbinding: Radiaal BAJ Verplaatste Verbinding: Hoekverdraaing BAK Defectieve lining
Defectieve reparatie Poreuze buis Grond zichtbaar door defect
BAL Defectieve reparatie BAN Poreuze buis BAO Grond zichtbaar door defect
Holle ruimte zichtbaar door defectie    
BAP Holle ruimte zichtbaar door defect    

Functioneren

bba bbb1 bbb2
BBA Wortels BBB Aangehechte afzetting: Vervuiling BBB Aangehechte afzetting: Kortsforming
bbc1 bbd bbe
BBC Bezonken afzetting BBD Binnendringen van grond BBE Andere obstakels
bbf bbg  
BBF Infiltratie BBG Exfiltratie  

Inventarisatie

bca 

BCA Aansluiting

bcb 

BCB Plaatselijke reparatie