Metingen

Metingen“Meten is weten” is een uitdrukking die óók voor riolering opgaat.

Het uitvoeren van diverse metingen op horizontaal als ook verticaal vlak in het riool is steeds belangrijker aan het worden. Beeldmateriaal van een inspectie kan hierdoor beter worden geanalyseerd en men kan sneller zien waar op termijn problemen kunnen ontstaan. Diverse technieken staan tot uw beschikking en u kunt zelf aangeven welke u uitgevoerd wilt hebben.

Een demonstratie verzorgen wij graag voor u.