Helling meting

Vele rioleringen liggen in een gebied waar de bodemgesteldheid niet erg stabiel is. Verzakkingen of andere oorzaken kunnen het rioleringsstelsel aantasten. Water en of vervuiling wordt niet meer afgevoerd en daardoor voldoet het stelsel niet meer aan de eisen. Natuurlijk kan men aan de hand van waterstanden, zichtbaar in de putten, al een grove indicatie maken over het verloop van het stelsel maar ook tussen twee controleputten kunnen verzakkingen plaats hebben gevonden. De bergingscapaciteit is van groot belang bij alle rioleringstelsels. Door hevige regenval treden overstorten eerder in werking dan bedoeld met alle gevolgen van dien. Er kunnen straten blank komen te staan, vuilophoping in verzakkingen, enz.

Wij kunnen een volledige elektronische hellingmeting uitvoeren die gepresenteerd wordt in een grafiek, zodat u in een oogopslag het complete riool kunt zien en het bergingsverlies. Ook een meettabel wordt hierbij gepresenteerd. Deze meettechniek is zeer nauwkeurig en houdt zelfs rekening met de NAP hoogten die mogelijk afwijken van het ontwerp. Wel moeten deze hoogten bekend zijn.

Zodoende kunt u het bergingsverlies tijdig herkennen en eventueel kunt u nieuw aangelegde rioleringstelsels toetsen aan de normen die gesteld zijn tijdens het ontwerp.

Desgewenst verzorgen wij graag een demonstratie voor u.