Hoekverdraaiing meting

Hoekverdraaiingen komen vaak voor in het riool. Vooral in de nabijheid van de controleputten. Meestal zijn deze verdraaiingen bewust aangebracht om een goede verbinding te krijgen met de put. Is de hoek te groot om de verdraaiing bij een voeg op te vangen dan wordt er meestal gekozen om dit over te brengen naar meerdere voegen zodat er geen open verbinding ontstaat.

Een hoekverdraaiing is over het algemeen niet ernstig tenzij er andere toestandsaspecten door worden beïnvloed. Een hoekverdraaiing is door ons te meten omdat wij gebruik maken van computertechniek waarbij (evenals bij axiale verplaatsingmeting) de wijking tussen de voeg wordt gemeten.

Deze meting wordt echter aan twee zijden gedaan. De tweede exact 180° tegenover de eerste meting. Omdat de diameter bekend is kan onze software nu een berekening maken, en nauwkeurig aangeven hoeveel graden het volgende buisdeel afwijkt van het vorige buisdeel. Deze uitkomst wordt ook in de rapportage aangegeven.

Omdat de classificatie norm geen andere classificatiewaarden aangeeft dan ” Niet aanwezig” en “Wel aanwezig” moet u wel zelf nog een maatstaf of tolerantiewaarde maken waarop u een en ander kunt beoordelen op kwaliteit. Vaak geeft een leverancier van de gebruikte buizen al een waarde aan wat een voegverbinding maximaal zelf kan opvangen.

Op verzoek verzorgen wij graag een demonstratie voor u.