Voegwijdte meting

Er komen in het riool vrij veel axiale verplaatsingen voor. Vooral bij oudere riolering waarbij de verbindingen zijn gemaakt volgens het vaar-moer principe zijn deze verplaatsingen vaak een groot probleem.

De gevolgen van dergelijke verplaatsingen zijn ernstig te noemen, te denken valt hierbij aan lekkages van grondwater, zandinloop en zelfs vrij vaak wegverzakkingen. Het probleem was altijd om een dergelijk aspect meetbaar te maken.

Wij hebben sinds al enkele jaren de oplossing hiervoor. Vroeger werd er een meetraster aangebracht over de inspectiemonitor, maar tegenwoordig gaat dit een stuk eenvoudiger en vooral veel nauwkeuriger, zelfs tot op enkele milimeters nauwkeurig.

Door gebruik te maken van de huidige computertechnologie zijn wij in staat om de afstand tussen de twee buisdelen te meten en deze direct te classificeren. De ontwikkeling van digitale technieken op de computer vereenvoudigde dit proces aanmerkelijk. De computer verwerkt grote berekeningen en de uitkomst is verbluffend precies.

Op verzoek verzorgen wij graag een demonstratie voor u.